Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. interfejsów wizualnych do gromadzenia wzorców (tzw. ground truth) w aplikacjach widzenia komputerowego, Capri, Włochy

Event date: 2012-05-21 W dniach 21 - 25 maja 2012 r. na Capri, Włochy, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. interfejsów wizualnych do gromadzenia wzorców (tzw. ground truth) w aplikacjach widzenia komputerowego. Ważnym dla baz danych obrazów/materiałów wideo jest dysponowanie wysokiej jakości opisami wzorcowymi generowanymi przez ludzi na potrzeby rozmaitych aplikacji widzenia komputerowego. Jedno z najważniejszych działań w procesie ewaluacji polega na wypracowaniu precyzyjnego wzorca i porównanie go z decyzją aplikacji przetwarzających obraz i materiał wideo. Na przykład zestawy danych z etykietami wzorcowymi są niezbędne do kontrolowanego uczenia się kategorii obiektowych. Aczkolwiek dostarczanie etykietowanych danych, co wiąże się z koniecznością analizy obrazów przez człowieka i naniesieniem etykiet, staje się niepraktyczne wraz z powiększaniem się zestawów szkoleniowych. Mimo iż istnieją funkcjonalne i zadaniowe wymagania wobec narzędzi obsługujących wzorcowe etykietowanie, to wyzwania pozostają. Warsztaty zgromadzą interesariuszy w celu wymiany pomysłów i doświadczeń w projektowaniu i wdrażaniu interfejsów wizualnych do generowania danych wzorcowych.
Quality validation date: 2012-02-22
Authors

Related posts

Top