50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów, Praga, Czechy

Event date: 2012-05-29 W dniach 29 - 31 marca 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się 50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów. Technologia obiektowa różni się od projektów tradycyjnych systemów, które oddzielają dane od przetwarzania. Podczas gdy dane i przetwarzanie są ze sobą naturalnie powiązane, gdyż oprogramowanie powoduje przetwarzanie danych przez komputer, tradycyjne podejście opiera się na projektowaniu baz danych w oderwaniu od procedur przetwarzania, wykorzystując często odmienne narzędzia modelowania i dokumentowania. Konferencja poświęcona będzie analizie nowych podejść do wszystkich aspektów technologii obiektowej i powiązanych z nią dziedzin. Nacisk zostanie położony na aplikacje praktyczne, wsparte analizą formalną i skrupulatnymi eksperymentami. Pośród uczestników znajdą się naukowy i praktycy, którzy projektują i wykorzystują zorientowane obiektowo techniki, modele, komponenty i schematy jako technologie wspomagające w rozmaitych dziedzinach.
Quality validation date: 2011-12-21
Authors

Related posts

Top