Trzecia międzynarodowa konferencja nt. teorii wyszukiwania informacji, Bertinoro, Włochy

Event date: 2011-11-14 W dniach 12 - 14 września 2011 r. w Bertinoro, Włochy, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. teorii wyszukiwania informacji. Wyszukiwanie informacji polega na poszukiwaniu dokumentów, danych w dokumentach, metadanych na temat dokumentów oraz przeszukiwaniu Internetu i relacyjnych baz danych. Wykorzystując swoje podwaliny bibliotekarskie, dziedzina wyszła poza informatykę, aby wkroczyć do matematyki i lingwistyki, stawiając czoła trudnym, nowym obszarom, takimi jak fizyka, filozofia, socjologia czy biologia. Celem konferencji jest zaprezentowanie, omówienie, zanalizowanie i zintegrowanie nowych wyników prac teoretycznych w dziedzinie wyszukiwania informacji. Tematy dotyczyć będą nie tylko tradycyjnych i ugruntowanych już dobrze obszarów, ale również nowych metodologii teoretycznych, eksperymentalnych i praktycznych.
Quality validation date: 2011-08-02
Authors

Related posts

Top