Tag Archives: zdrowotnej

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 26 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Światowy szczyt zdrowia". Wydarzenie zgromadzi interesariuszy z branży medycznej, naukowców, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, aby omówić problemy, przed którymi stanie medycyna i systemy opieki zdrowotnej w kolejnej dekadzie i później. Wyzwaniem w najbliższej przyszłości będzie zapewnienie rozwoju stabilnego partnerstwa publiczno-prywatnego i odnowionego zaangażowania politycznego z pojęciem zdrowia jako dobra publicznego.…

Piąta międzynarodowa konferencja na temat telemedycyny, Innsbruck, Austria

Event date: 2012-02-15 W dniach 15-17 lutego 2012 r. w austriackim Innsbrucku odbędzie się piąta międzynarodowa konferencja na temat telemedycyny. Sektor ochrony zdrowia często wykorzystuje technologię, aby odpowiedzieć na aktualne potrzeby społeczeństwa. Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii komunikacyjnych w ogromnym stopniu ułatwiły wymianę informacji i przedsiębiorczość. Telemedycyna to nowo powstała dziedzina, w której usługi zdrowotne są przesyłane na duże odległości z wykorzystaniem takich technologii, jak wideokonferencje, Internet, „store-and-forward”, multimedia strumieniowe, technologie satelitarne czy komunikacja bezprzewodowa.…

Międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej, Algarve, Portugalia

Event date: 2012-02-01 W dniach 1 - 4 lutego 2012 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej". W informatyce medycznej są już wykorzystywane bazy danych, sieciowanie, interfejsy graficzne, inteligentne systemy wspierania procesu decyzyjnego i wyspecjalizowane języki programowania.…

Trzecie warsztaty nt. technologii na potrzeby opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, Walencja, Hiszpania

Event date: 2011-12-01 W dniach 1 - 2 grudnia 2011 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się trzecie warsztaty nt. technologii na potrzeby opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia. W publicznej opiece zdrowotnej zarządzanie informacjami i procesy komunikacyjne mają kluczowe znaczenie. Procesy te, choć ułatwione lub ograniczone przez dostępne technologie informacyjne i komunikacyjne, mają szczególne znaczenie w reagowaniu na wspólne globalne wyzwania zdrowotne, takie jak pojawiające się epidemie czy konsekwencje zdrowotne katastrof naturalnych.…

Zmieniające się wyzwania w promowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego, Barcelona, Hiszpania

Event date: 2011-11-04 W dniach 4 - 5 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się konferencja pt. "Zmieniające się wyzwania w promowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego". W czasie konferencji omówione zostanie zdrowie układu sercowo-naczyniowego z perspektywy biologii molekularnej, patofizjologii klinicznej i badań populacyjnych z zamiarem zredukowania obciążenia, jakie dla publicznej opieki zdrowotnej stanowią choroby sercowo-naczyniowe. Wydarzenie ma zachęcać do interdyscyplinarnego dialogu naukowców i klinicystów ze środowiska akademickiego i przemysłowego oraz inne strony zaangażowane w profilaktykę i leczenie chorób sercowo-naczyniowych. Quality validation date: 2011-10-14…
Top