Idee Wiadomości branżowe

18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej, Lero, Irlandia

18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej, Lero, Irlandia
Event date: 2011-10-17 18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2011 roku w irlandzkiej miejscowości Lero. Inżynieria odwrotna to proces odkrywania zasad
Event date: 2011-10-17 18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2011 roku w irlandzkiej miejscowości Lero. Inżynieria odwrotna to proces odkrywania zasad technologicznych urządzenia, przedmiotu lub systemu na drodze analizy jego budowy, funkcji i działania. W ramach konferencji zostaną przedstawione innowacyjne metody uzyskiwania wielu rodzajów informacji, które można wydobyć z oprogramowania, dokumentów dotyczących inżynierii oprogramowania oraz osobliwości w systemach. Uczestnicy omówią także sposoby wykorzystania tych informacji do modernizacji systemów i poznawania programów. Tematy poruszane w czasie wydarzenia obejmą: - poznawanie programów; - repozytoria oprogramowania eksploracyjnego; - mechanizm korygujący architektury oprogramowania; - badania empiryczne w dziedzinie inżynierii odwrotnej; - lokalizację funkcji i pomysłów; - identyfikację obiektów i ustawień; - tworzenie nowej dokumentacji starszych systemów; - schematy inżynierii odwrotnej; - inżynierię odwrotną interfejsu użytkownika; - analizę dynamiczną; - inżynierię odwrotną w ocenie zabezpieczeń; - wsparcie narzędziowe inżynierii odwrotnej; - edukację w dziedzinie inżynierii odwrotnej; - inżynierię odwrotną systemów zorientowanych na usługi; - inżynierię odwrotną wydajności.
Quality validation date: 2011-03-09
A to już wiesz?  Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie - integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów, Wrocław, Polska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy