Sympozjum przygotowawcze Sentinel-2, Frascati, Włochy

Event date: 2012-04-23 W dniach 23 - 27 kwietnia 2012 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się sympozjum przygotowawcze Sentinel-2. Satelity Sentinel-2 mają dostarczyć obrazy optyczne wysokiej rozdzielczości. Misja będzie orbitować na średniej wysokości około 800 km, a czas rewizyty równika (w warunkach bezchmurnych) pary czynnych satelitów wyniesie 5 dni oraz 2-3 dni na średnich szerokościach. Zwiększona szerokość pasa wraz z krótkim czasem rewizyty umożliwi monitorowanie szybko zachodzących zmian, np. w roślinności w okresie wegetacji. Wystrzelenie pierwszego satelity zaplanowano na 2013 r. Sympozjum zgromadzi kierowników i członków zespołów badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej, użytkowników Sentinel-2, naukowców, studentów, przedstawicieli krajowych, europejskich i międzynarodowych agencji kosmicznych oraz interesariuszy z przedsiębiorstw.
Quality validation date: 2011-12-01
Authors

Related posts

Top