EU-OSHA ogłosiła nowy projekt OiRA

Warszawa, 13 września 2011 r. Podczas odbywającego się właśnie 19. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Stambule (11-15 września 2011), dokonano oficjalnej inauguracji interaktywnego narzędzia on-line do oceny ryzyka zawodowego (OiRA). Narzędzie zostało opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Bezpłatna aplikacja pomoże 20 milionom małych i średnich przedsiębiorstw europejskich poprawić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników poprzez efektywną ocenę ryzyka.

“Prawidłowa ocena ryzyka ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy” – tłumaczy dr Jukka Takala, dyrektor EU-OSHA. ?Jednakże przeprowadzanie ocen ryzyka może stanowić pewne wyzwanie, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, ponieważ brakuje w nich odpowiednich narzędzi lub wiedzy specjalistycznej. Zgodnie z badaniami, przedsiębiorstwa podają następujące powody nieprzeprowadzania oceny ryzyka: brak wiedzy specjalistycznej (41%), przekonanie, że oceny ryzyka są zbyt kosztowne, lub że są zbyt czasochłonne (38%). Jesteśmy przekonani, że narzędzie OiRA przyczyni się do zmniejszenia dramatycznych statystyk związanych z zagrożeniami w miejscu pracy – 168 tys. zgonów, 7 mln wypadków i 20 mln przypadków choroby zawodowej, występujących co roku w 27 krajach Unii Europejskiej? ? mówi dr Takala.

OiRA pomoże małym przedsiębiorstwom w stworzeniu kompleksowego procesu oceny ryzyka – od identyfikacji i oceny zagrożeń w miejscu pracy, po podejmowanie decyzji w zakresie działań zapobiegawczych oraz przeprowadzania tych działań, stałego ich monitorowania i raportowania.
?EU-OSHA blisko współpracuje z władzami i partnerami społecznymi na poziomie europejskim i krajowym, aby jak najszerzej udostępnić narzędzie OiRA? ? mówi dr Takala. ?Partnerzy opracowują narzędzia sektorowe we własnych językach oraz udostępniają je bezpłatnie małym przedsiębiorstwom. Dodatkowo, narzędzie OiRA stymuluje rozwój społeczności jej użytkowników, którzy będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem?.
Testowe wersje projektu OiRA zostały już wdrożone w kilku krajach (Cypr, Belgia i Francja) w wybranych sektorach ? fryzjerskim i transportowym, w celu sprawdzenia możliwości upowszechniania oraz rozwijania narzędzia oceny ryzyka.

Narzędzie OiRA zostało opracowane na podstawie holenderskiego narzędzia do oceny ryzyka. Od czasu wprowadzenia tego narzędzia w Holandii w wersji on-line (www.rie.nl), stronę odwiedziło łącznie 1,6 mln osób i cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem. Liczba ta robi wrażenie, zważywszy na fakt, że przedsiębiorstw w tym kraju jest jedynie około 800 000. Narzędzie jest pobierane średnio 5 tysięcy razy na miesiąc.
Z: http://www.pressoffice.pl/inne,t47365422?more=948401384

Authors

Related posts

Top