Boom na kursy informatyczne w szkołach ponadpodstawowych w Polsce

Prawie 4-krotny wzrost zainteresowania kursami IT Essencials, oferowanymi przez Cisco Networking Academy
Firma Cisco poinformowała, że w roku szkolnym 2011/2012 szkolenia Cisco Networking Academy rozpoczną się w ponad 350 akademiach działających przy szkołach i uczelniach w Polsce i będą prowadzone przez blisko 500 wykwalifikowanych instruktorów. W Polsce działa najwięcej akademii Cisco Networking Academy w całym regionie Centralnej i Wschodniej Europy. Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 liczba uczestników Cisco Networking Academu wzrosła o 24 % w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, osiągając poziom ponad 18000 słuchaczy.

Cisco Networking Academy oferuje różnorodne kursy, począwszy od IT Essentials, dedykowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie podstaw związanych z informatyką, aż po zaawansowane szkolenia przygotowujące do certyfikacji CCNP (Cisco Certified Network Proffesional), przeznaczone dla studentów kierunków technicznych. W roku szkolnym 2010/2011, który zakończył się w czerwcu 2011 roku, liczba uczestników kursów IT Essentials wzrosła czterokrotnie, w sumie w szkoleniach IT Essentials wzięło udział ponad 4700 uczestników.

Znaczący wzrost liczby uczestników, zainteresowanych udziałem w kursach IT Essentials jest wynikiem przeprowadzonych bezpłatnych szkoleń instruktorskich, przygotowanych z myślą o nauczycielach informatyki w szkołach średnich w województwach podkarpackim, lubelskim i małopolskim.

?Ogromnie cieszy nas rosnące zainteresowanie kursami programu Cisco Networking Academy w Polsce. O sukcesie kursów informatycznych dowolnego poziomu decyduje poziom zajęć, nowoczesna formuła ich prowadzenia oraz dopasowanie do wymagań stawianych absolwentom przez rynek pracy. W roku szkolnym 2011/2012 będziemy skupiać nasze działania na upowszechnianiu kursów Cisco w szkołach ponadpodstawowych w Polsce organizując podobne szkolenia w kolejnych województwach i popularyzując nowoczesne metody nauczania informatyki?- powiedziała Anna Czacharowska-Rybkowska z firmy Cisco, koordynator programu Cisco Networking Academy w Polsce. ?Celem kursu IT Essentials jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z podstawowymi zagadnieniami IT. Dlatego ważnym elementem szkolenia ITE są wirtualne narzędzia edukacyjne (przykładowo Wirtualny Laptop), które umożliwiają naukę przez ćwiczenia oraz symulację działań na prawdziwym sprzęcie komputerowym np.: montaż elementów komputera. Dzięki platformie e-learningowej możliwe jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności, niezależnie od miejsca, w jakim się uczeń znajduje, również w domu.?

Na świecie program Cisco Networking Academy jest realizowany od 1997 roku, a w Polsce od 2000 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie Cisco Networking Academy ma już ponad 1 milion studentów na całym świecie. Jest to największa na świecie społeczność e-learningowa i jednocześnie największa klasa na świecie.
Program Cisco Networking Academy jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów wyższych uczelni oraz osób pragnących uzyskać nowe umiejętności zawodowe. Kursy obejmują szkolenie IT Essentials oraz kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów Cisco: CCNA, CCNP oraz CCNA Security. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z wykorzystaniem e-learningu, a przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych. Od momentu rozpoczęcia programu Cisco Networking Academy w szkoleniach w Polsce wzięło udział ponad 68 tysięcy słuchaczy. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło 18 tysięcy studentów, pod opieką 490 instruktorów Cisco.
Cisco nieustannie aktualizuje program szkoleń, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników technicznych na konkurencyjnym, globalnym rynku oraz za zmieniającymi się technologiami.
?IT Essentials: PC Hardware and Software? to kurs Cisco Networking Academy obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności informatycznych. Absolwenci kursu znają budowę komputera oraz potrafią zmontować i konfigurować komputer osobisty. Ponadto są w stanie zainstalować system operacyjny oraz rozwiązać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowania. Kurs jest oferowany przez szkoły i instytucje edukacyjne, które są lokalnymi akademiami w ramach programy Cisco Networking Academy.

Informacje o firmie Cisco:
Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl/
i http://www.cisco.com/#_blank. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com/#_blank.
Z: http://www.pressoffice.pl/komputer,t449810886?more=560389161

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top