Szóste międzynarodowe warsztaty nt. dopasowywania ontologii, Bonn, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 24 października 2011 r. w Bonn, Niemcy, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. dopasowywania ontologii. Dopasowywanie pojęć ontologicznych to kluczowa funkcja umożliwiająca kompatybilność sieci semantycznej oraz użyteczna taktyka w niektórych, klasycznych zadaniach integracji danych z problemem heterogeniczności semantycznej. Ontologia zwykle zapewnia słownik opisujący dziedzinę zainteresowania oraz specyfikację znaczenia terminów wykorzystanych w słowniku. W zależności od precyzji specyfikacji, pojęcie ontologii obejmuje kilka modeli danych/modeli koncepcyjnych, takich jak klasyfikacje, schematy baz danych czy w pełni aksjomatyczne teorie. Ten typ dopasowywania sprawia, że ontologie stanową dane wejściowe i ustala jako dane wyjściowe zbieżność, która jest zestawem analogii między semantycznie powiązanymi jednostkami tych ontologii. Analogie mogą zostać wykorzystane do różnych zadań, takich jak łączenie ontologii, translacja danych, odpowiadanie na zapytania czy nawigowanie w sieci danych Warsztaty zgromadzą liderów z ośrodków akademickich, przedsiębiorstw i instytucji będących użytkownikami, aby ocenić, w jaki sposób postępy akademickie odpowiadają na potrzeby rzeczywistego świata. Analizie poddane zostaną podejścia do dopasowywania w ramach kampanii OAEI 2011 (Inicjatywa ewaluacji zestawiania ontologii) oraz podobieństwa i różnice w dopasowywaniu schematów baz danych.
Quality validation date: 2011-06-07
Authors

Related posts

Top