Dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+, Paryż, Francja

Event date: 2012-03-05 Dnia 5 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+. EUROGIA+ to klaster EUREKA, wspomagający wdrażanie istniejących technologii i wspierający rozwój wysoce innowacyjnych, nowych rozwiązań technicznych. Sprzyja również współpracy europejskich przedsiębiorstw i ich koordynacji poprzez promowanie rozwoju technologii niskoemisyjnych. Konferencja skoncentruje się na programie EUROGIA+ i związanymi z nim możliwościami pozyskania dofinansowania. Odnawialne źródła morskie to ważny podzestaw projektów finansowanych za pośrednictwem EUROGIA+. W programie wydarzenia przewidziano następujące tematy: - waga rozwoju technologii niskoemisyjnych; - europejski przemysł morski i jego rola w rozwoju odnawialnych źródeł morskich; - rozwój technologii w energetyce oceanicznej; - perspektywy rynkowe morskich farm wiatrowych; - studia krajów; - wsparcie w ramach Siódmego Programu Ramowego i programu Horyzont 2020 dla technologii niskoemisyjnych i powiązań z Eurogia+; - współpraca transnarodowa w zakresie odnawialnych źródeł morskich w Europie; - wykorzystywanie środków publicznych na rozwój nowych technologii odnawialnych źródeł morskich.
Quality validation date: 2012-02-21
Authors

Related posts

Top