Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-09-26 Dnia 26 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca, finansowanego ze środków unijnych projektu Enri-East (Wzajemna zależność tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej - narody między państwami wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej). Wydarzenie poświęcone będzie czterem głównym zagadnieniom badawczym projektu, prezentacjom wyników i praktycznych zaleceń w zakresie poniższych tematów: - samoorganizacja i społeczno-polityczna reprezentacja mniejszości etnicznych wzdłuż wschodnioeuropejskiego pogranicza; - ścieżki historyczne, wspólna pamięć, obecny status i oczekiwana dynamika społeczna podzielonych narodów w Europie Wschodniej; - wzajemna zależność tożsamości i kultur; - narody między państwami - z naciskiem na region bałtycki i szczególny przypadek Niemiec. W ramach projektu Enri-East prowadzono badania społeczno-etnicznych tożsamości wzdłuż wschodniej granicy Europy. Opierały się one nie tylko na teoretycznych, metodologicznych i empirycznych komponentach, ale również na metodach i podejściach z rozmaitych nauk społecznych. Pod względem geograficznym projekt objął obszary umownie zwane regionem bałtyckim, Europą Wschodnią, Europą Środkową i basenem karpackim. Ponad 12 mniejszości etnicznych w 9 sąsiadujących ze sobą państwach unijnych zostało objętych przez sieć jedenastu zespołów.
Quality validation date: 2011-07-08
Authors

Related posts

Top