Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 26 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Światowy szczyt zdrowia". Wydarzenie zgromadzi interesariuszy z branży medycznej, naukowców, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, aby omówić problemy, przed którymi stanie medycyna i systemy opieki zdrowotnej w kolejnej dekadzie i później. Wyzwaniem w najbliższej przyszłości będzie zapewnienie rozwoju stabilnego partnerstwa publiczno-prywatnego i odnowionego zaangażowania politycznego z pojęciem zdrowia jako dobra publicznego. Stworzy to podstawę do wykorzystania innowacyjnej siły i rozwoju naukowego, a także będzie mieć kluczowe znaczenie dla przekucia nowej wiedzy w postęp na rzecz zdrowia. Uczestnicy konferencji postarają się wypracować przekonujące i aktualne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą w poprawie zdrowia ludzi na świecie.
Quality validation date: 2011-07-20
Authors

Related posts

Top