Piąte międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach 31 października - 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się piąte międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej. Najnowsze postępy w technologiach informacyjnych przyczyniły się do intensyfikacji generowania, gromadzenia i rozpowszechniania danych geograficznych, sprzyjając projektowaniu i budowaniu systemów informacji geograficznej (GIS). Systemy te włączają się we wspólną infrastrukturę informacyjną, obejmując coraz więcej aspektów społeczeństwa. Stały się źródłem nowych wyzwań w metodologii i inżynierii danych, by zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na nowe aplikacje. Modelowanie pojęciowe i semantyczne to idealny kandydat na to, by wnieść wkład w rozwój nowej generacji rozwiązań GIS, poprzez wychwytywanie potrzeb użytkowników oraz semantykę szerokiego zakresu aplikacji. W wydarzeniu spodziewany jest udział naukowców, programistów, użytkowników i praktyków prowadzących prace badawcze i rozwojowe w obszarze systemów informacji geograficznej. Celem spotkania jest pobudzenie dyskusji na temat włączenia modelowania pojęciowego i semantyki do obecnych systemów informacji geograficznej, a także na temat korzyści, jakie przyniesie to użytkownikom końcowym.
Quality validation date: 2011-07-21
Authors

Related posts

Top