Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka, Paryż, Francja

Event date: 2012-03-19 W dniach 19 - 21 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka". Badania naukowe nad mikrobiomem człowieka zapewniają wgląd w relacje nie tylko między drobnoustrojami a człowiekiem, ale również w ich oddziaływanie na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Liczba wszystkich komórek drobnoustrojów odkrytych w powiązaniu z człowiekiem może dziesięciokrotnie przekraczać całkowitą liczbę komórek, z których składa się organizm człowieka. Łączna liczba genów powiązanych z mikrobiomem człowieka może stukrotnie przekraczać całkowitą liczbę genów człowieka. Wielu z tych organizmów nie udało się wyhodować, zidentyfikować czy scharakteryzować w inny sposób. Wydarzenie zgromadzi czołowych naukowców i interesariuszy, aby omówić nowe odkrycia, ich skutki i przyszłe trendy. Kongres jest organizowany w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu METAHIT (Metagenomika układu trawiennego człowieka). Projekt METAHIT poświęcony jest odkrywaniu powiązań między genami flory bakteryjnej jelita człowieka a zdrowiem i powszechnymi chorobami. Konsorcjum składa się z 13 partnerów ze środowiska akademickiego i przemysłowego, łącznie z ośmiu krajów.
Quality validation date: 2011-12-08
Authors

Related posts

Top