30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego. Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu. Model koncepcyjny w naukach informatycznych zwany jest także modelem domenowym. Celem modelu koncepcyjnego jest wyrażenie znaczenia terminów i koncepcji wykorzystywanych przez ekspertów zajmujących się domeną w celu omówienia problemu, a także znalezienia prawidłowych relacji pomiędzy różnymi koncepcjami. Ma on też wyjaśnić znaczenie różnych, zwykle dwuznacznych terminów, i zapewnić, by nie mogły pojawić się problemy z różnymi interpretacjami terminów i koncepcji. Kiedy już koncepcje domeny zostaną zmodelowane, model staje się stabilną podstawą do dalszych prac nad aplikacjami w tejże domenie. Koncepcje wywodzące się z modelu koncepcyjnego mogą zostać wykorzystane w fizycznym projekcie lub strukturach wdrożeniowych za pomocą ręcznych bądź zautomatyzowanych podejść do generowania kodu. Wydarzenie stanie się forum do przedstawienia i omówienia obecnych badań i aplikacji, w których główny nacisk położony jest na modelowanie koncepcyjne. Wśród tematów znajdzie się całe spektrum problematyki modelowania koncepcyjnego od badań po praktykę, w takich obszarach jak teorie koncepcji i ontologie, na których bazuje modelowanie koncepcyjne, metody i narzędzia do opracowywania i komunikowania modeli koncepcyjnych oraz techniki przekształcania modeli koncepcyjnych w skuteczne wdrożenia.
Quality validation date: 2011-04-26
Authors

Related posts

Top