"Poznawanie ekstremalnych geozagrożeń – nauka o cyklu zarządzania groźbą kataklizmu", Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

Event date: 2011-11-27 W dniach 27 listopada - 2 grudnia 2011 r. w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Poznawanie ekstremalnych geozagrożeń - nauka o cyklu zarządzania groźbą kataklizmu". Ekstremalne geozagrożenia mogą wywoływać olbrzymie kataklizmy. Jak się okazuje ofiary śmiertelne i utrata mienia z powodu kataklizmów wywołanych przez geozagrożenia wiążą się w większości z wyjątkowymi wydarzeniami. Chociaż nie są częste i ograniczają się do niektórych regionów geograficznych ich potencjalne oddziaływanie jest potężne i na skalę globalną. Jednocześnie w toku planowania zagospodarowania terenów i infrastruktury utrzymuje się tendencja do ignorowania potencjalnego oddziaływania na cywilizację wszelkich tego typu rzadkich zdarzeń. Poznanie pełnego spektrum ekstremalnych geozagrożeń stanowi warunek wstępny do zarządzania zagrożeniem kataklizmami i podwyższonej odporności na te wydarzenia na świecie. Ograniczanie kataklizmów powodowanych wystąpieniem ekstremalnych zagrożeń przy akceptowalnych kosztach ekonomicznych wymaga solidnej wiedzy naukowej na temat tych zagrożeń. Ostatnie kataklizmy ujawniły luki w wiedzy dostępnej na potrzeby opracowywania polityki i podejmowania decyzji. Uczestnicy konferencji ustalą najpilniejsze wyzwania naukowe, które hamują wdrażanie wiedzy o zagrożeniach do procesów zarządzania. Głównym dorobkiem konferencji będzie lista działań, które pomogą zapewnić, że wyzwania naukowe będą podejmowane w odpowiednim czasie, a pozyskane informacje będą przekazywane ustawodawcom i decydentom.
Quality validation date: 2011-08-02
Authors

Related posts

Top