"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

Event date: 2012-03-20 W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH). Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu. Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt. "Transport emitujący związki węgla w sposób odpowiedzialny - wyzwanie" (CARE-NORTH) było stworzenie kompleksowego, strategicznego i praktycznego podejścia do transportu miejskiego i regionalnego w krajach Morza Północnego w kontekście zmiany klimatu i kurczących się zapasów ropy naftowej. Konferencja będzie okazją dla wszystkich partnerów, zainteresowanych stron i badaczy do omówienia wyników projektu i wymiany informacji. Przykładowe tematy konferencji: - transport miejski i emisje CO2 z perspektywy globalnej; - cele 20-20-20 w zakresie energii wg RIO+20 i UE; - alternatywne paliwa, napędy i pojazdy elektryczne; - nowe trendy w zakresie mobilności w kontekście zrównoważonego rozwoju: wspólne użytkowanie samochodów, ruch pieszy i ruch rowerowy; - wydajność i przystępność cenowa usług transportu publicznego.
Quality validation date: 2012-03-07
Authors

Related posts

Top