Author Archives: tei.pl

Seminarium zamykające projekt WATERPRAXIS, Wilno, Litwa

Seminarium zamykające projekt WATERPRAXIS, Wilno, Litwa

Event date: 2012-01-11 W dniach 11 - 12 stycznia 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się seminarium zamykające projekt WATERPRAXIS. Dofinansowany ze środków unijnych projekt WATERPRAXIS (Od teorii i planów do ekowydajnych i zrównoważonych działań w celu poprawy stanu Morza Bałtyckiego) dążył do poprawy stanu Morza Bałtyckiego poprzez wspomaganie wdrażania w regionie planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Wydarzenie stworzy okazję dla planistów ds.…

Forum inwestycyjne rynku finansowego TIK, Lizbona, Portugalia

Event date: 2012-03-25 W dniach 25 - 26 marca 2012 r. w Lizbonie, Portugalia, obędzie się wydarzenie pt. "Forum inwestycyjne rynku finansowego TIK". Wydarzenie stworzy przedsiębiorcom okazję do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa przed międzynarodową siecią inwestorów korporacyjnych i kapitału podwyższonego ryzyka, strategicznymi partnerami oraz ekspertami. Forum odbędzie się dzień po akademii przedsiębiorczości.…

Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych, Helsinki, Finlandia

Event date: 2011-11-29 Dnia 29 listopada 2011 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych ". Konferencja jest organizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SECIGD (Sekretariat wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej).…

Druga konferencja na temat biologii systemowej i nowych technik sekwencjonowania, Triest, Włochy

Event date: 2011-11-02 W dniach 2-4 listopada 2011 r. w Trieście odbędzie się druga konferencja na temat biologii systemowej i nowych technik sekwencjonowania. Biologia systemowa, wykorzystująca duże ilości danych biologicznych oraz technik modelowania ilościowego i symulacji, pozwala uzyskać globalny obraz życia biologicznego, który wykracza poza klasyczne podejścia redukcjonistyczne.…

Konferencja na temat medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy

Event date: 2011-11-02 W dniach 2-4 listopada 2011 r. w Lipsku odbędzie się konferencja na temat medycyny regeneracyjnej. Medycyna regeneracyjna jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią medycyny. Odkrycia laboratoryjne często znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, dzięki współpracy naukowców z dziedziny biologii, medycyny i weterynarii. Wydarzenie będzie okazją dla badaczy do wymiany poglądów na temat ostatnich odkryć oraz do spotkań między zainteresowanymi stronami.…
Top