Idee Wiadomości branżowe

Budowanie miejskiej przyszłości i rozwój zorientowany na transport, Paris-Marne-la-Vallée, Francja

Event date: 2012-04-16 W dniach 16 - 17 kwietnia 2011 r. w Paris-Marne-la-Vallée, Francja odbędzie się wydarzenie pt. "Budowanie miejskiej przyszłości i rozwój zorientowany na transport". Szacuje się, że około połowa
Event date: 2012-04-16 W dniach 16 - 17 kwietnia 2011 r. w Paris-Marne-la-Vallée, Francja odbędzie się wydarzenie pt. "Budowanie miejskiej przyszłości i rozwój zorientowany na transport". Szacuje się, że około połowa światowej populacji mieszka obecnie w miastach. W perspektywie długofalowej konsumpcja zasobów, przestrzeni i energii jest i będzie w przyszłości kluczowym problemem. Mając na uwadze fakt, że idea budowania miast oznacza powiększanie odległości między pionami miejskimi, kwestia transportu stanowi wyzwanie. Sprawę jeszcze bardziej komplikuje założenie, że dzisiejsze miasto jest głównie tworzone przez samochody i dla nich. Przyszłość transportu miejskiego wiąże się z badaniem ewolucji miast, transportu i relacji między nimi. Konferencja położy nacisk na wiele zagadnień, w tym: - symetrie miejskie; - planowanie urbanistyczne, projekt urbanistyczny i ustawiczne zarządzanie miastem; - przeznaczenie, wykorzystanie i projektowanie przestrzeni publicznych - potencjał terenu pod nową zabudowę pod względem rozwoju miejskiego zorientowanego na transport; - budowanie alternatywnego systemu transportu w stosunku do obecnego systemu zdominowanego przez samochody (uzależnienie od samochodów); - dostępność miejska (sprawność systemu transportu); - transport szynowy i inne rodzaje transportu; - łączenie transportu i miasta; - adaptacja istniejącej struktury miejskiej; - rozwój miejski kształtowany przez transport (rozwój miejski ex-nihilo); - rozwój transportu wspierający potrzeby miejskie.
Quality validation date: 2011-08-10
A to już wiesz?  Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety, Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy