Idee articles

Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. planowania i optymalizacji sieci bezprzewodowych, Sheffield, Wlk. Brytania

Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. planowania i optymalizacji sieci bezprzewodowych, Sheffield, Wlk. Brytania

Event date: 2012-03-21 W dniach 21 - 23 marca 2012 r. w Sheffield, Wlk. Brytania, odbędą się drugie, międzynarodowe warsztaty nt. planowania i optymalizacji sieci bezprzewodowych. Sieci bezprzewodowe stają się coraz bardziej złożone i powszechne. Zakres zastosowań obejmuje proste sieci domowe bez połączeń przewodowych, po telefony komórkowe, satelity radiowe i systemy reagujące na nagłe zdarzenia.…

Seminarium projektu INSOTEC, Barcelona, Hiszpania

Event date: 2012-03-21 W dniach 21 - 22 marca 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się seminarium projektu INSOTEC. Projekt INSOTEC (Międzynarodowe wyzwania społeczno-techniczne w zakresie utylizacji geologicznej), dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu prac EURATOM Siódmego Programu Ramowego, dąży do zidentyfikowania i wyjaśnienia wyzwań społeczno-politycznych w związku z zarządzaniem odpadami o wysokim stopniu radioaktywności, koncentrując się przede wszystkim na zaproponowanej opcji utylizacji geologicznej.…
Top