Idee Wiadomości branżowe

Obserwacja Ziemi w ramach badań interakcji ocean-atmosfera, Frascati, Włochy

Event date: 2011-11-29 W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2011 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Obserwacja Ziemi w ramach badań interakcji ocean-atmosfera". Badania Powierzchni Oceanu i Dolnej Atmosfery
Event date: 2011-11-29 W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2011 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Obserwacja Ziemi w ramach badań interakcji ocean-atmosfera". Badania Powierzchni Oceanu i Dolnej Atmosfery (SOLAS) to zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa inicjatywa, która ma zapewnić ilościowe poznanie kluczowych interakcji biogeochemiczno-fizycznych i sprzężeń zwrotnych między oceanem a atmosferą oraz poznanie sposobu, w jaki ten sprzężony układ oddziałuje na klimat i zmiany środowiskowe i odwrotnie. Projekt zgromadził szereg interesariuszy i sponsorów, w tym Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. Inicjatywa SOLAS obejmuje badania interdyscyplinarne, które wymagają współpracy naukowców specjalizujących się w badaniach morskich i atmosferycznych z naukowcami prowadzącymi obserwacje Ziemi i opracowującymi modele. Najnowsze postępy w technologii obserwacji Ziemi umożliwiły już globalne obserwacje kilku kluczowych parametrów rządzących interakcją ocean-atmosfera. Zwiększona liczba misji obserwacyjnych Ziemi w nadchodzących latach zapewni dalszy rozwój tych możliwości. Niemniej ich pełne wykorzystanie przez użytkowników naukowych i instytucjonalnych wymaga skoordynowanych prac naukowych, aby przygotować solidne, globalne produkty geo-informatyczne i ułatwić ich integrację z odpowiednimi połączonymi modelami fizyczno-biogeochemicznymi. Konferencja zgromadzi społeczności specjalizujące się w obserwacji Ziemi, uczestników inicjatywy SOLAS oraz instytucje naukowe i agencje kosmiczne zaangażowane w obserwowanie, opisywanie i prognozowanie interakcji ocean-atmosfera i ich skutków.
Quality validation date: 2011-04-28
A to już wiesz?  Zmiany w sprawdzianie szóstoklasisty

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy