Tag Archives: ada

Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka, Paryż, Francja

Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka, Paryż, Francja

Event date: 2012-03-19 W dniach 19 - 21 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka". Badania naukowe nad mikrobiomem człowieka zapewniają wgląd w relacje nie tylko między drobnoustrojami a człowiekiem, ale również w ich oddziaływanie na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.…

"Światowy kongres w sprawie wody, klimatu i energii", Dublin, Irlandia

Event date: 2012-05-13 W dniach 13-18 maja 2012 r. w Dublinie odbędzie się "Światowy kongres w sprawie wody, klimatu i energii". Zmiany klimatu zmuszają społeczeństwa do dokonania ponownej oceny zużycia energii i mogą mieć znaczący wpływ na cały cykl hydrologiczny. Głównym tematem konferencji jest budowanie zrównoważonej przyszłości w kontekście potencjalnych braków wody i energii.…

Otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-12-16 Dnia 16 grudnia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P. Organiczna elektronika i fotonika to stymulujące technologie, które mogą odegrać istotną rolę w pokonywaniu problemów energetycznych, środowiskowych, informatycznych, bezpieczeństwa i zdrowotnych dnia jutrzejszego.…

Rola biobanków w badaniach nad różnorodnością lasów i ich ochronie, Viterbo, Włochy

Event date: 2012-04-19 W dniach 19 - 21 kwietnia w Viterbo, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Rola biobanków w badaniach nad różnorodnością lasów i ich ochronie". Niemal 4 miliardy hektarów powierzchni Ziemi pokryte jest przez lasy. Chociaż lasy na świecie są nadal dosyć rozległe, to skurczyły się już o około 40 procent, a trzy czwarte tego ubytku przypada na ostatnie dwieście lat, kiedy to pozyskiwano grunty dla gospodarstw rolnych i zaspakajano zapotrzebowanie na drewno.…

Czwarte międzynarodowe sympozjum nt. modelowania i symulacji agentowej, Wiedeń, Austria

Event date: 2012-04-10 W dniach 10 - 13 kwietnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się czwarte międzynarodowe sympozjum nt. modelowania i symulacji agentowej. Idee systemów agentowych i wieloagentowych przyjęto w modelowaniu złożonych systemów w kontekstach rozciągających się od nauk społecznych poprzez projektowanie urbanistyczne, biologię, logistykę i produkcję, po wiele innych.…
Top