Tag Archives: albo

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego. Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu.…

Ósma doroczna konferencja BioMalPar, Heidelberg, Niemcy

Event date: 2012-05-14 W dniach 14 - 16 maja 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się ósma doroczna konferencja BioMalPar. Malaria plasuje się wśród najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych, jakie stają przed biednymi krajami na świecie. Pół wieku temu została całkowicie wyeliminowana albo skutecznie stłumiona w wielu częściach świata, zwłaszcza w regionach subtropikalnych.…

Dziewiąta konferencja fonologiczna Starego Świata, Berlin, Niemcy

Event date: 2012-01-18 W dniach 18 - 21 stycznia 2012 r. w Berlinie, Niemcy odbędzie się dziewiąta konferencja fonologiczna Starego Świata. Fonologia to dziedzina, która bada funkcje, zachowanie i strukturę dźwięków jako elementów językowych. Może na przykład opisywać analizę językową elementów mniejszych od słowa albo elementów na wszystkich poziomach języka, które przyjmują formę dźwiękową, aby wyrażać znaczenie językowe. Główny program konferencji skoncentruje się na płaszczyznach wspólnych fonologii z innymi dziedzinami lingwistyki (fonetyka, morfologia, semantyka, pragmatyka).…

Konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji, Saloniki, Grecja

Event date: 2011-10-03 W dniach 3 - 4 października 2011 r. w Salonikach, Grecja, odbędzie się konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (AI) ma wyjątkowy charakter pośród zagadnień inżynieryjnych, gdyż stawia pytania na temat natury informatyki, percepcji, rozumowania, uczenia się, języka, działania, interakcji i świadomości.…
Top