Tag Archives: aszcza

Użyteczność a technologia edukacyjna – wpływ na wyniki badań, Sophia Antipolis, Francja

Użyteczność a technologia edukacyjna – wpływ na wyniki badań, Sophia Antipolis, Francja

Event date: 2011-10-24 Dnia 24 października 2011 r. w Sophia Antipolis, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Użyteczność a technologia edukacyjna - wpływ na wyniki badań". Użyteczność zawsze była kluczowym zagadnieniem w każdej aplikacji komputerowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o oprogramowanie mające służyć w badaniach eksperymentalnych nad doskonaleniem uczenia się.…

Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

Event date: 2011-11-18 Dnia 18 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego". Tłumaczenie automatyczne sterowane danymi jest coraz szerzej wykorzystywane przez społeczność naukową zajmującą się tłumaczeniem automatycznym. Pod względem jakości wyniki stają się coraz bardziej przydatne, zwłaszcza kiedy językiem docelowym jest angielski. Systemy tłumaczenia automatycznego sterowane danymi bazują na dwujęzycznych wyrównanych korpusach językowych, które są dużymi i ustrukturyzowanymi zestawami tekstów, wykorzystywanymi do analizy statystycznej i testowania założeń, sprawdzania wystąpień i zatwierdzania zasad językowych.…

Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych, Boston, USA

Event date: 2011-10-09 W dniach 9 - 11 października 2011 r. w Bostonie, USA, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych. Internet stał się przestrzenią, w której użytkownicy podejmują na co dzień wiele działań takich jak zakupy, czytanie wiadomości i książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo czy dzielenie się opiniami na temat bieżących spraw.…

EU-OSHA ogłosiła nowy projekt OiRA

Warszawa, 13 września 2011 r. Podczas odbywającego się właśnie 19. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Stambule (11-15 września 2011), dokonano oficjalnej inauguracji interaktywnego narzędzia on-line do oceny ryzyka zawodowego (OiRA). Narzędzie zostało opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).…

Ósma doroczna konferencja BioMalPar, Heidelberg, Niemcy

Event date: 2012-05-14 W dniach 14 - 16 maja 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się ósma doroczna konferencja BioMalPar. Malaria plasuje się wśród najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych, jakie stają przed biednymi krajami na świecie. Pół wieku temu została całkowicie wyeliminowana albo skutecznie stłumiona w wielu częściach świata, zwłaszcza w regionach subtropikalnych.…
Top