Tag Archives: badawczym

Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-09-26 Dnia 26 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca, finansowanego ze środków unijnych projektu Enri-East (Wzajemna zależność tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej - narody między państwami wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej). Wydarzenie poświęcone będzie czterem głównym zagadnieniom badawczym projektu, prezentacjom wyników i praktycznych zaleceń w zakresie poniższych tematów: - samoorganizacja i społeczno-polityczna reprezentacja mniejszości etnicznych wzdłuż wschodnioeuropejskiego pogranicza; - ścieżki historyczne, wspólna pamięć, obecny status i oczekiwana dynamika społeczna podzielonych narodów w Europie Wschodniej; - wzajemna zależność tożsamości i kultur; - narody między państwami - z naciskiem na region bałtycki i szczególny przypadek Niemiec. W ramach projektu Enri-East prowadzono badania społeczno-etnicznych tożsamości wzdłuż wschodniej granicy Europy.…

Dziesiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć, Lowanium, Belgia

Event date: 2012-05-06 W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Lowanium, Belgia, odbędzie się dziesiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć. Formalna analiza pojęć stanowi pryncypialny sposób automatycznego wyprowadzania zestawu pojęć ze zbioru obiektów i ich właściwości. Ten typ analizy odnosi się zarówno do nienadzorowanej techniki uczenia maszynowego, jak i szerzej, do metody analizy danych.…
Top