Tag Archives: budowy

bliżej rozwiązania zagadki ciemnej energii

bliżej rozwiązania zagadki ciemnej energii

Astronomowie bliżej rozwiązania zagadki ciemnej energii [Data: 2011-09-19] Szybkie rozszerzanie się Wszechświata zawdzięczamy ciemnej energii. Jednak dotąd nikomu nie udawało się rzucić światła na naturę ciemnej energii… aż do teraz. Zespół astronomów z Włoch i Polski opracował metodę pomiaru największych odległości we Wszechświecie.…

18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej, Lero, Irlandia

Event date: 2011-10-17 18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2011 roku w irlandzkiej miejscowości Lero. Inżynieria odwrotna to proces odkrywania zasad technologicznych urządzenia, przedmiotu lub systemu na drodze analizy jego budowy, funkcji i działania. W ramach konferencji zostaną przedstawione innowacyjne metody uzyskiwania wielu rodzajów informacji, które można wydobyć z oprogramowania, dokumentów dotyczących inżynierii oprogramowania oraz osobliwości w systemach.…
Top