Tag Archives: co2

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

Event date: 2012-03-20 W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH). Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu. Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.…

Szóste międzynarodowe sympozjum nt. gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla, Amsterdam, Holandia

Event date: 2011-11-02 W dniach 2 - 4 listopada 2011 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się szóste międzynarodowe sympozjum nt. gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla. Aerozole i troposferyczny ozon wnoszą znaczący wkład w zmiany klimatu. Redukcja tych emisji jest często bardziej rentowna niż obniżanie emisji CO2.…
Top