Tag Archives: ecznych

Konferencja na temat inteligentnej analizy danych, Porto, Portugalia

Konferencja na temat inteligentnej analizy danych, Porto, Portugalia

Event date: 2011-10-29 W dniach 29-31 października 2011 r. w Porto odbędzie się konferencja na temat inteligentnej analizy danych. Inteligenta analiza danych jest dziedziną, która ułatwia porządkowanie dużych ilości danych. Pozwala ona, na przykład, na tworzenie prostych agregacji, ogólnych wzorców i regularności, które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać niewykryte.…

Dziewiąte warsztaty europejskie nt. systemów wieloagentowych, Maastricht, Holandia

Event date: 2011-11-14 W dniach 14 - 15 listopada 2011 r. w Maastricht, Holandia, odbędą się dziewiąte europejskie warsztaty nt. systemów wieloagentowych. W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił znaczący wzrost zainteresowania informatyką wieloagentową. Tego typu systemy mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów trudnych lub niemożliwych do rozwiązania przez pojedynczego agenta bądź system monolityczny.…

Konferencja zamykająca projekt SELUSI, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-07 W dniach 6-7 października w Brukseli odbędzie się konferencja zamykająca projekt SELUSI. Organizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków UE projekt "Przedsiębiorcy społeczni jako główni użytkownicy innowacji w zakresie usług" (SELUSI). Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wnioskami z projektu oraz nowymi koncepcjami dotyczącymi przedsiębiorców społecznych.…

Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych, Awinion, Francja

Event date: 2012-04-24 Dnia 24 kwietnia 2012 r. w Awinionie, Francja, odbędą się warsztaty pt. "Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych". Nauki społeczne i humanistyczne oraz problematyka dziedzictwa kulturowego wzbudzają coraz większe zainteresowanie naukowców, którzy opracowują metody w zakresie porządkowania danych, przypisów semantycznych, inteligentnych zapytań, łączenia, odkrywania i wizualizacji.…

Woda a społeczeństwo, Las Vegas, USA

Event date: 2011-12-05 W dniach 5 - 7 grudnia 2011 r. w Las Vegas, USA, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. wody i społeczeństwa. Względna obfitość wody doprowadziła do zaniedbań w przeszłości. Podczas gdy nauka przygląda się obecnie wielu różnym zagadnieniom powiązanym z jedną z najpowszechniej występujących substancji na Ziemi, problemy takie jak pogorszenie się jakości i skażenie wody nie mogą zostać rozwiązane bez udziału wielu różnych dyscyplin.…
Top