Tag Archives: innowacyjnej

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 26 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Światowy szczyt zdrowia". Wydarzenie zgromadzi interesariuszy z branży medycznej, naukowców, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, aby omówić problemy, przed którymi stanie medycyna i systemy opieki zdrowotnej w kolejnej dekadzie i później.…

Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety, Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania

Event date: 2012-03-31 Dnia 25 czerwca 2012 r. w Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety. Opracowywanie nowych, mobilnych i oportunistycznych technologii sieciowych wymaga dostępu do wielkoskalowych danych dotyczących mobilności ludzi i schematów sieci społecznościowych.…
Top