Tag Archives: ku

Konferencja nt. zrównoważonej konsumpcji – w kierunku działania i oddziaływania, Hamburg, Niemcy

Konferencja nt. zrównoważonej konsumpcji – w kierunku działania i oddziaływania, Hamburg, Niemcy

Event date: 2011-11-06 W dniach 6 - 8 września 2011 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się konferencja nt. zrównoważonej konsumpcji - w kierunku działania i oddziaływania. Poszukiwanie ścieżek w kierunku "zrównoważonej konsumpcji" stało się ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji. Mimo zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych nad brakiem zrównoważenia w obecnych wzorcach konsumpcyjnych oraz wielu inicjatyw informacyjnych kierowanych do konsumentów, ogólny trend ku zrównoważonej konsumpcji jeszcze się nie rozwinął.…

Otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-12-16 Dnia 16 grudnia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się otwarte spotkanie zamykające projekt ONE-P. Organiczna elektronika i fotonika to stymulujące technologie, które mogą odegrać istotną rolę w pokonywaniu problemów energetycznych, środowiskowych, informatycznych, bezpieczeństwa i zdrowotnych dnia jutrzejszego.…

Czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie, Singapur

Event date: 2011-12-14 W dniach 14 - 15 grudnia 2011 r. w Singapurze odbędzie się czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie. Języki naturalne są szeroko wykorzystywane jako narzędzia w komunikacji naukowej i zawodowej. Stanowią również przedmiot rosnącego zainteresowania wykorzystaniem technik przetwarzania języków naturalnych w celu udoskonalenia dostępu do informacji i ich integracji w biologii, medycynie, chemii, farmakologii, praktyce klinicznej oraz w dziedzinach pokrewnych.…

Warsztaty nt. odporności sieci – od badań naukowych po praktykę, Madryt, Hiszpania

Event date: 2011-10-04 Dnia 4 października 201 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Warsztaty nt. odporności sieci - od badań naukowych po praktykę". W informatyce odporność sieci można zdefiniować jako zdolność do zapewnienia i utrzymania akceptowalnego poziomu usług w trakcie radzenia sobie z problemami z normalnym funkcjonowaniem.…

Międzynarodowe warsztaty nt. czujników pomiarowych i systemów morskich, Walencja, Hiszpania

Event date: 2011-10-17 W dniach 17 - 22 października 2011 r. w Walencji, Hiszpania odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. czujników pomiarowych i systemów morskich". Podwodne sieci czujników pomiarowych mają wiele potencjalnych zastosowań, np. obrazowanie sejsmiczne podmorskich pól naftowych. Badania oceanograficzne również opierają się na postępach w podwodnych systemach gromadzenia danych.…
Top