Tag Archives: metod

Drugie warsztaty na temat gier, logiki i bezpieczeństwa, Rennes, Francja

Drugie warsztaty na temat gier, logiki i bezpieczeństwa, Rennes, Francja

Event date: 2011-10-25 W dniach 25-27 października 2011 r. we francuskim Rennes odbędą się drugie warsztaty na temat gier, logiki i bezpieczeństwa. Problemy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w sieciach komputerowych i mobilnych mogą wynikać z interakcji między agentami w sieci (mogą to być osoby, jak i urządzenia lub oprogramowanie).…

bliżej rozwiązania zagadki ciemnej energii

Astronomowie bliżej rozwiązania zagadki ciemnej energii [Data: 2011-09-19] Szybkie rozszerzanie się Wszechświata zawdzięczamy ciemnej energii. Jednak dotąd nikomu nie udawało się rzucić światła na naturę ciemnej energii… aż do teraz. Zespół astronomów z Włoch i Polski opracował metodę pomiaru największych odległości we Wszechświecie.…

Drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych, Leuven, Belgia

Event date: 2012-05-06 W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Leuven, Belgia, odbędą się drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych. Odkrywanie koncepcji to obszar badań wykorzystujący techniki skupione na człowieku w celu zdobycia wglądu w struktury koncepcyjne, na których opierają się dane.…

Warsztaty nt. integracji informacji zorientowanej na użytkownika, Ryga, Łotwa

Event date: 2011-10-06 W dniach 6 - 8 października 2011 r. w Rydze, Łotwa, odbędą się warsztaty nt. integracji informacji zorientowanej na użytkownika. Istnieją dwa główne podejścia do integracji informacji - wirtualizacja i materializacja. W przypadku pierwszego podejścia dane są przechowywane w źródłach danych, a integracja jest wirtualna i wykorzystuje globalny schemat, który zawiera atrybuty źródeł danych.…

Konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji, Saloniki, Grecja

Event date: 2011-10-03 W dniach 3 - 4 października 2011 r. w Salonikach, Grecja, odbędzie się konferencja nt. filozofii i teorii sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (AI) ma wyjątkowy charakter pośród zagadnień inżynieryjnych, gdyż stawia pytania na temat natury informatyki, percepcji, rozumowania, uczenia się, języka, działania, interakcji i świadomości.…
Top