Tag Archives: morskie

Dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+, Paryż, Francja

Dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+, Paryż, Francja

Event date: 2012-03-05 Dnia 5 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+. EUROGIA+ to klaster EUREKA, wspomagający wdrażanie istniejących technologii i wspierający rozwój wysoce innowacyjnych, nowych rozwiązań technicznych. Sprzyja również współpracy europejskich przedsiębiorstw i ich koordynacji poprzez promowanie rozwoju technologii niskoemisyjnych. Konferencja skoncentruje się na programie EUROGIA+ i związanymi z nim możliwościami pozyskania dofinansowania.…

Konferencja nt. globalnego obiegu azotu, Londyn, Wlk. Brytania

Event date: 2011-12-05 W dniach 5 - 6 grudnia 2011 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Globalny obieg azotu". Wiele z działań człowieka odpowiedzialnych za globalny wzrost stężenia azotu jest prowadzonych na skalę lokalną. Ich zakres rozciąga się od produkcji i stosowania nawozów azotowych po spalanie paliw kopalnych w samochodach, elektrowniach i zakładach produkcyjnych.…

Żywność i żywienie w XXI wieku, Warszawa, Polska

Event date: 2011-09-27 W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Żywność i żywienie w XXI wieku". Bio-gospodarka obejmuje cały wachlarz ekosystemów - zasoby lądowe i morskie, bioróżnorodność i materiały biologiczne (roślinne, zwierzęce i drobnoustrojowe), przetwórstwo i konsumpcję.…
Top