Tag Archives: nego

"Poznawanie ekstremalnych geozagrożeń – nauka o cyklu zarządzania groźbą kataklizmu", Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

"Poznawanie ekstremalnych geozagrożeń – nauka o cyklu zarządzania groźbą kataklizmu", Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

Event date: 2011-11-27 W dniach 27 listopada - 2 grudnia 2011 r. w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Poznawanie ekstremalnych geozagrożeń - nauka o cyklu zarządzania groźbą kataklizmu". Ekstremalne geozagrożenia mogą wywoływać olbrzymie kataklizmy. Jak się okazuje ofiary śmiertelne i utrata mienia z powodu kataklizmów wywołanych przez geozagrożenia wiążą się w większości z wyjątkowymi wydarzeniami.…

Konferencja e-fracht 2012 – tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego, Delft, Holandia

Event date: 2012-05-09 W dniach 9 - 10 maja 2012 r. w Delft, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja e-fracht 2012 - tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego". Termin "e-fracht" oznacza elektroniczny, bez używania papieru, przepływ informacji związanych z fizycznym przepływem towarów, z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu monitorowania opartego na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.…

"EvoGames 2012", Malaga, Hiszpania

Event date: 2012-04-11 W dniach 11-12 kwietnia 2012 r. w Maladze odbędzie się wydarzenie zatytułowane "EvoGames 2012". Sektor gier komputerowych stanowi obecnie ważny element branży finansowej i informatycznej oraz istotną część kultury popularnej. Jednocześnie gry są doskonałym laboratorium różnego rodzaju technik obliczeń inteligentnych, takich jak obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, systemy rozmyte, inteligencja roju i uczenie się metodą różnic czasowych. Konferencja skupiać się będzie na nowych technikach obliczeń inteligentnych i technikach inspirowanych biologią, które mogą być przydatne w tworzeniu gier, ulepszaniu i testowaniu algorytmów obliczeń inteligentnych oraz stosowaniu tych metod/teorii do nowo tworzonych i istniejących gier.…

Szóste międzynarodowe warsztaty nt. modelowania zmienności systemów intensywnie korzystających z oprogramowania, Lipsk, Niemcy

Event date: 2012-01-25 W dniach 25 - 27 stycznia 2012 r. w Lipsku, Niemcy, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. modelowania zmienności systemów intensywnie korzystających z oprogramowania. Zarządzanie zmiennością to kluczowe zagadnienie w opracowywaniu, utrzymywaniu i ewoluowaniu systemów intensywnie korzystających z oprogramowania.…

Międzynarodowe warsztaty nt. statystycznego uczenia maszynowego w celu przetwarzania mowy, Kioto, Japonia

Event date: 2012-03-31 Dnia 31 marca 2012 r. w Kioto, Japonia, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. statystycznego uczenia maszynowego w celu przetwarzania mowy. Do niedawna badania naukowe w dziedzinie statystycznego przetwarzania mowy koncentrowały się na wysokiej jakości adnotacji danych i oszczędnej konstrukcji modelowej z użyciem adnotowanych danych.…
Top