Tag Archives: odkrywania

Drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych, Leuven, Belgia

Drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych, Leuven, Belgia

Event date: 2012-05-06 W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Leuven, Belgia, odbędą się drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych. Odkrywanie koncepcji to obszar badań wykorzystujący techniki skupione na człowieku w celu zdobycia wglądu w struktury koncepcyjne, na których opierają się dane.…

Nowe leki na zaniedbane choroby, Modena, Włochy

Event date: 2011-10-05 W dniach 5 - 7 października 2011 r. w Modenie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe leki na zaniedbane choroby". Konferencja posłuży za forum przeglądu bieżących postępów oraz omówienia możliwych kierunków dalszego zaspokajania potrzeb medycznych związanych z zaniedbanymi chorobami.…

Trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona aspektom obliczeniowym sieci społecznych, Salamanka (Hiszpania)

Event date: 2011-10-19 W dniach 19-21 października 2011 r. w Salamance (Hiszpania) odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona aspektom obliczeniowym w sieciach społecznych. Sieci społeczne prezentują silną abstrakcję struktury i dynamiki różnych rodzajów interakcji między ludźmi oraz między ludźmi a technologią.…

18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej, Lero, Irlandia

Event date: 2011-10-17 18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2011 roku w irlandzkiej miejscowości Lero. Inżynieria odwrotna to proces odkrywania zasad technologicznych urządzenia, przedmiotu lub systemu na drodze analizy jego budowy, funkcji i działania. W ramach konferencji zostaną przedstawione innowacyjne metody uzyskiwania wielu rodzajów informacji, które można wydobyć z oprogramowania, dokumentów dotyczących inżynierii oprogramowania oraz osobliwości w systemach.…

Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety, Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania

Event date: 2012-03-31 Dnia 25 czerwca 2012 r. w Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety. Opracowywanie nowych, mobilnych i oportunistycznych technologii sieciowych wymaga dostępu do wielkoskalowych danych dotyczących mobilności ludzi i schematów sieci społecznościowych.…
Top