Tag Archives: onego

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

Event date: 2012-03-20 W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH). Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu. Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.…

Zrównoważone zaopatrzenie w białko, Amsterdam, Holandia

Event date: 2012-03-12 Dnia 16 marca 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się warsztaty pt. "Zrównoważone zaopatrzenie w białko". Globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce (takie jak mięso i nabiał) szybko rośnie. Zjawisko to spowodowane jest rosnącą populacją na świecie i nasilane zwiększającym się dochodem na mieszkańca w krajach uprzemysławiających się w Azji i Ameryce Południowej. Zmniejszanie oddziaływania na środowisko globalnego spożycia białka ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Wydarzenie poświęcone będzie optymalizacji produkcji białka zwierzęcego w perspektywie oddziaływania na środowisko i opracowywania alternatyw dla tradycyjnych produktów na bazie białka zwierzęcego.…

11. międzynarodowa konferencja nt. edukacji i rozwoju, Oksford, Wlk. Brytania

Event date: 2011-10-12 W dniach 13 - 15 września 2011 r. w Oksfordzie, Wlk. Brytania, odbędzie się 11. międzynarodowa konferencja nt. edukacji i rozwoju. Globalna recesja, zmiany klimatu, konflikty i nagłe zdarzenia to wyzwania, które zdominowały pierwszą dekadę XXI w. Niewiele krajów uszło bez szwanku.…

Konferencja e-fracht 2012 – tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego, Delft, Holandia

Event date: 2012-05-09 W dniach 9 - 10 maja 2012 r. w Delft, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja e-fracht 2012 - tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego". Termin "e-fracht" oznacza elektroniczny, bez używania papieru, przepływ informacji związanych z fizycznym przepływem towarów, z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu monitorowania opartego na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.…

Kongres w Liechtensteinie nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania 2012, Vaduz, Liechtenstein

Event date: 2012-05-02 W dniach 2 - 4 maja 2012 r. w Vaduz, Liechtenstein odbędzie się "Kongres w Liechtensteinie nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania". Aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, energetycznym, finansowym i politycznym, globalni interesariusze zaczynają poszukiwać możliwości w zakresie innowacji i zrównoważenia.…
Top