Tag Archives: paliwa

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

Event date: 2012-03-20 W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH). Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu. Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.…

Europejski kongres nt. pojazdów elektrycznych, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-26 W dniach 26 - 28 października 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się europejski kongres nt. pojazdów elektrycznych. Jednym z filarów polityki Komisji Europejskiej, zmierzającej do obniżenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej, jest strategia dotycząca alternatywnych paliw do silników, które zastąpią w 20% paliwa kopalne do 2020 r.…

Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych, Helsinki, Finlandia

Event date: 2011-11-29 Dnia 29 listopada 2011 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych ". Konferencja jest organizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SECIGD (Sekretariat wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej).…
Top