Tag Archives: pojawi

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego. Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu.…

Przetwarzanie w chmurze i ekologiczna informatyka, Sydney, Australia

Event date: 2011-12-12 W dniach 12 - 14 grudnia 2011 r. w Sydney, Australia, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. przetwarzania w chmurze i ekologicznej informatyki. Przetwarzanie w chmurze zdobywa pozycję nowej, powstającej platformy, która zapewnia infrastrukturę i zasoby informatyczne. Ekologiczna informatyka ma zasadniczo na celu zapewnienie energooszczędnego charakteru i przyjazności dla środowiska infrastruktur technologii obliczeniowej i informatycznej.…

Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej i sieci, Berlin, Niemcy

Event date: 2012-03-30 Dnia 30 marca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej i sieci. Rozwiązania analityki biznesowej (BI) umożliwiają użytkownikom przeszukiwanie, interpretowanie i analizę danych biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji. Tradycyjnie aplikacje BI pozwalają ludziom biznesu pozyskiwać wiedzę za pomocą różnorodnych technologii, takich jak magazynowanie danych, przeszukiwanie danych, zarządzanie wynikami i okresowe raporty. Ostatnio pojawił się nowy trend, w którym aplikacje analityki biznesowej nie ograniczają już swojej analizy do danych w ramach jednego przedsiębiorstwa.…

Konferencja na temat medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy

Event date: 2011-11-02 W dniach 2-4 listopada 2011 r. w Lipsku odbędzie się konferencja na temat medycyny regeneracyjnej. Medycyna regeneracyjna jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią medycyny. Odkrycia laboratoryjne często znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, dzięki współpracy naukowców z dziedziny biologii, medycyny i weterynarii. Wydarzenie będzie okazją dla badaczy do wymiany poglądów na temat ostatnich odkryć oraz do spotkań między zainteresowanymi stronami.…
Top