Tag Archives: prac

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego. Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu.…

Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wszechobecnej współpracy i portali społecznościowych, Lugano, Szwajcaria

Event date: 2012-03-19 W dniach od 19 do 23 marca 2012 r. w Lugano, Szwajcaria, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wszechobecnej współpracy i portali społecznościowych. Szybki rozwój społeczności internetowych prowadzi do nowych trendów w kontaktach osobistych. Platformy internetowe przyciągają obecnie rzesze użytkowników.…

22. kolokwium irlandzkich naukowców zajmujących się środowiskiem, Dublin, Irlandia

Event date: 2012-03-07 W dniach 7 - 9 marca 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się 22. kolokwium irlandzkich naukowców zajmujących się środowiskiem. Tematem tegorocznej edycji dorocznego wydarzenia będzie "Nasze środowisko - integracja dzisiejszych prac badawczych z jutrzejszymi działaniami". Spotkanie poświęcone będzie prowadzonym badaniom naukowym, które mogą wpłynąć na wiele szerszych obszarów w przyszłości, takich jak jakość środowiska, polityka, legislacja, społeczeństwo i gospodarka. Program wydarzenia obejmie przemówienie otwierające, sesję plenarną, ogłoszenie nagród oraz wystąpienia i sesje plakatowe.…

Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych, Boston, USA

Event date: 2011-10-09 W dniach 9 - 11 października 2011 r. w Bostonie, USA, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych. Internet stał się przestrzenią, w której użytkownicy podejmują na co dzień wiele działań takich jak zakupy, czytanie wiadomości i książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo czy dzielenie się opiniami na temat bieżących spraw.…

Czwarta międzynarodowa konferencja nt. edukacji, badań naukowych i innowacji, Madryt, Hiszpania

Event date: 2011-11-14 W dniach 14 - 16 listopada 2011 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się czwarta, międzynarodowa konferencja nt. edukacji, badań naukowych i innowacji. Politycy na szczeblu europejskim uznali, że edukacja i szkolenia są niezbędne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.…
Top