Tag Archives: prace

Piąte międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej, Bruksela, Belgia

Piąte międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach 31 października - 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się piąte międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej. Najnowsze postępy w technologiach informacyjnych przyczyniły się do intensyfikacji generowania, gromadzenia i rozpowszechniania danych geograficznych, sprzyjając projektowaniu i budowaniu systemów informacji geograficznej (GIS).…

Warsztaty projektu CROCK, Sztokholm, Szwecja

Event date: 2012-05-22 W dniach 22 - 24 maja 2012 r. w Sztokholmie, Szwecja, odbędą się warsztaty projektu CROCK. Wydarzenie będzie poświęcone pracom prowadzonym w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu CROCK (Procesy retencyjne skał krystalicznych). Projekt CROCK ma na celu stworzenie dla organizacji zajmujących się gospodarką odpadami narzędzia do poprawy sytuacji w nadchodzących programach inspekcji składowisk.…

Ósma doroczna konferencja BioMalPar, Heidelberg, Niemcy

Event date: 2012-05-14 W dniach 14 - 16 maja 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się ósma doroczna konferencja BioMalPar. Malaria plasuje się wśród najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych, jakie stają przed biednymi krajami na świecie. Pół wieku temu została całkowicie wyeliminowana albo skutecznie stłumiona w wielu częściach świata, zwłaszcza w regionach subtropikalnych.…

Przesuwanie unijnych MŚP w kierunku gotowości inwestorów, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-04 W dniach 4 - 5 października 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Przesuwanie unijnych MŚP w kierunku gotowości inwestorów". Sponsorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt ICT-VENTUREGATE (Innowacyjne rozwiązania umożliwiające skuteczne interakcje między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) a inwestorami w innowacje). Projekt ma za zadanie wspomagać finansowanie atrakcyjnych MŚP w obszarze TIK, które brały udział w Szóstym i/lub Siódmym Programie Ramowym oraz poszukują źródeł kapitału inwestycyjnego, by skomercjalizować wyniki swojej działalności badawczo-rozwojowej.…

Ósme międzynarodowe sympozjum nt. granic systemów kombinowanych, Saarbrücken, Niemcy

Event date: 2011-10-05 W dniach 5 - 7 października 2011 r. w Saarbrücken, Niemcy, odbędzie się ósme, międzynarodowe sympozjum nt. granic systemów kombinowanych. W rozmaitych obszarach informatyki, takich jak logika, obliczenia, opracowywanie i weryfikacja programów, sztuczna inteligencja, reprezentowanie wiedzy i zautomatyzowane wnioskowanie, pojawia się zapotrzebowanie na wyspecjalizowane formalizmy i mechanizmy inferencyjne do zadań specjalnych.…
Top