Tag Archives: Regionalnego

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

"CARE-NORTH final conference", Brema, Niemcy

Event date: 2012-03-20 W dniach 20-21 marca 2012 r. w Bremie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "CARE-NORTH final conference" (Końcowa konferencja projektu CARE-NORTH). Region Morza Północnego stara się uporać ze skutkami zmiany klimatu. Tradycyjne środki transportu prowadzą jednak do ciągłego zwiększania emisji dwutlenku węgla (CO2), niwecząc działania mające na celu ochronę klimatu. Celem finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.…

Inuk, starożytnty Eskimosa z Grenlandii

Poznajcie Inuka, starożytnego Eskimosa z Grenlandii [Data: 2011-09-19] Międzynarodowemu zespołowi pod kierunkiem Uniwersytetu Kopenhaskiego udało się odkodować genom człowieka, który żył około 4.000 lat temu na zachodnim wybrzeżu Grenlandii. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Nature stanowią dorobek finansowanego ze środków unijnych projektu ECOGENE (Uwalnianie potencjału regionu konwergencji Unii Europejskiej w genetyce), dofinansowanego na kwotę 1,09 mln EUR z programu Regionalnego Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.…

Konferencja zamykająca projekt SELUSI, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-07 W dniach 6-7 października w Brukseli odbędzie się konferencja zamykająca projekt SELUSI. Organizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków UE projekt "Przedsiębiorcy społeczni jako główni użytkownicy innowacji w zakresie usług" (SELUSI). Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wnioskami z projektu oraz nowymi koncepcjami dotyczącymi przedsiębiorców społecznych.…

Druga międzynarodowa konferencja nt. sieci, nauczania i przedsiębiorczości, Waterford City, Irlandia

Event date: 2011-12-07 W dniach 7 - 8 grudnia 2011 r. w Waterford City w Irlandii odbędzie się druga międzynarodowa konferencja nt. sieci, nauczania i przedsiębiorczości. Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców i przedsiębiorców, by dyskutować o wyzwaniach, jakie stoją przed mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w podnoszeniu swojej konkurencyjności, kreatywności i potencjału innowacyjnego oraz o zdolności organizacji zrzeszających je do osiągania wzrostu i regionalnego rozwoju gospodarczego. Naukowcy i praktycy podzielą się szczegółami na temat bieżącego stanu projektów, sukcesami i porażkami oraz obiecującymi nowymi pomysłami, narzędziami i metodologiami.…

Regionalny wymiar innowacji, Bruksela, Belgia

Event date: 2012-01-18 Dnia 18 stycznia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Regionalny wymiar innowacji". Fundusze regionalne, zwłaszcza unijne instrumenty polityki spójności (CP), stanowią poważne źródło finansowania, które uzupełnia inne schematy powiązane z innowacjami. Instrumenty CP stanowią jedną trzecią całego budżetu Komisji Europejskiej, a w tym jedna czwarta jest przeznaczona na badania naukowe i rozwój oraz innowacje.…
Top