Tag Archives: rodowisko

Zrównoważone zaopatrzenie w białko, Amsterdam, Holandia

Zrównoważone zaopatrzenie w białko, Amsterdam, Holandia

Event date: 2012-03-12 Dnia 16 marca 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się warsztaty pt. "Zrównoważone zaopatrzenie w białko". Globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce (takie jak mięso i nabiał) szybko rośnie. Zjawisko to spowodowane jest rosnącą populacją na świecie i nasilane zwiększającym się dochodem na mieszkańca w krajach uprzemysławiających się w Azji i Ameryce Południowej. Zmniejszanie oddziaływania na środowisko globalnego spożycia białka ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Wydarzenie poświęcone będzie optymalizacji produkcji białka zwierzęcego w perspektywie oddziaływania na środowisko i opracowywania alternatyw dla tradycyjnych produktów na bazie białka zwierzęcego.…

22. kolokwium irlandzkich naukowców zajmujących się środowiskiem, Dublin, Irlandia

Event date: 2012-03-07 W dniach 7 - 9 marca 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się 22. kolokwium irlandzkich naukowców zajmujących się środowiskiem. Tematem tegorocznej edycji dorocznego wydarzenia będzie "Nasze środowisko - integracja dzisiejszych prac badawczych z jutrzejszymi działaniami". Spotkanie poświęcone będzie prowadzonym badaniom naukowym, które mogą wpłynąć na wiele szerszych obszarów w przyszłości, takich jak jakość środowiska, polityka, legislacja, społeczeństwo i gospodarka. Program wydarzenia obejmie przemówienie otwierające, sesję plenarną, ogłoszenie nagród oraz wystąpienia i sesje plakatowe.…

20. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim, A Coru?a, Hiszpania

Event date: 2012-05-16 W dniach 16 - 18 maja 2012 r. w A Coru?a, Hiszpania, odbędzie się 20. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim. Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najtrudniejszych problemów stających przed międzynarodową społecznością, który ma wpływ na zdrowie i środowisko.…

"Światowy kongres w sprawie wody, klimatu i energii", Dublin, Irlandia

Event date: 2012-05-13 W dniach 13-18 maja 2012 r. w Dublinie odbędzie się "Światowy kongres w sprawie wody, klimatu i energii". Zmiany klimatu zmuszają społeczeństwa do dokonania ponownej oceny zużycia energii i mogą mieć znaczący wpływ na cały cykl hydrologiczny. Głównym tematem konferencji jest budowanie zrównoważonej przyszłości w kontekście potencjalnych braków wody i energii.…

Warsztaty nt. narzędzi TIK do modelowania rządzenia i polityki, Rotorua, Nowa Zelandia

Event date: 2011-12-15 W dniach 4 - 9 grudnia 2011 r. w Rotorua, Nowa Zelandia, odbędą się warsztaty nt. narzędzi TIK do modelowania rządzenia i polityki. Partnerzy współfinansowanego przez UE projektu "Wspieranie współpracy naukowej pomiędzy Europą a Nową Zelandią" (FRENZ) organizują to spotkanie w celu zgromadzenia razem naukowców z Nowej Zelandii i Europy, zajmujących się różnymi dyscyplinami i o różnej proweniencji w celu rozwijania pomysłów na innowacyjne badania w zakresie narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na potrzeby modelowania rządzenia oraz polityki. Warsztaty będą miały formę "piaskownicy".…
Top