Tag Archives: rozwoju

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 26 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Światowy szczyt zdrowia". Wydarzenie zgromadzi interesariuszy z branży medycznej, naukowców, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, aby omówić problemy, przed którymi stanie medycyna i systemy opieki zdrowotnej w kolejnej dekadzie i później. Wyzwaniem w najbliższej przyszłości będzie zapewnienie rozwoju stabilnego partnerstwa publiczno-prywatnego i odnowionego zaangażowania politycznego z pojęciem zdrowia jako dobra publicznego.…

Dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+, Paryż, Francja

Event date: 2012-03-05 Dnia 5 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się dzień informacji na temat odnawialnych źródeł morskich EUROGIA+. EUROGIA+ to klaster EUREKA, wspomagający wdrażanie istniejących technologii i wspierający rozwój wysoce innowacyjnych, nowych rozwiązań technicznych. Sprzyja również współpracy europejskich przedsiębiorstw i ich koordynacji poprzez promowanie rozwoju technologii niskoemisyjnych. Konferencja skoncentruje się na programie EUROGIA+ i związanymi z nim możliwościami pozyskania dofinansowania.…

Druga międzynarodowa konferencja nt. wszechobecnych i osadzonych systemów informatycznych oraz systemów komunikacyjnych, Rzym, Włochy

Event date: 2012-02-24 W dniach 24 - 26 lutego 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się druga międzynarodowa konferencja nt. wszechobecnych i osadzonych systemów informatycznych oraz systemów komunikacyjnych. Celem wszechobecnych i osadzonych systemów informatycznych oraz systemów komunikacyjnych jest zapewnienie niezawodnych rozwiązań komputerowych i usług komunikacyjnych o każdej porze i w każdym miejscu.…

Siódmy szczyt UE-USA nt. nauki, technologii i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-09-29 Dnia 29 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się siódmy szczyt UE-USA nt. nauki, technologii i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Konferencja będzie podsumowaniem rocznego dialogu Europy i USA na temat nauki, innowacji i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Celem jest pogłębienie wiedzy na temat sposobów oddziaływania nauki i innowacji na zrównoważony wzrost gospodarczy, identyfikacja przeszkód w przepływie nauki z laboratorium do zastosowań praktycznych oraz badanie opcji strategicznych, które mogą wzmocnić wpływ nauki na działalność gospodarczą i potrzeby społeczne. Program wydarzenia podzielono na dwie sesje: "Wizje powęglowego świata" i "Wyzwania etapu przejściowego". Konferencja będzie okazją dla akademików, władz krajowych, interesariuszy i unijnych decydentów do spotkania się, interakcji i wymiany na temat głównych i przyszłych zagadnień dotyczących nauki, technologii oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiązanego ze społeczeństwem powęglowym. Quality validation date: 2011-09-09…

Czwarta międzynarodowa konferencja nt. edukacji, badań naukowych i innowacji, Madryt, Hiszpania

Event date: 2011-11-14 W dniach 14 - 16 listopada 2011 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się czwarta, międzynarodowa konferencja nt. edukacji, badań naukowych i innowacji. Politycy na szczeblu europejskim uznali, że edukacja i szkolenia są niezbędne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.…
Top