Tag Archives: sto

Konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych, Noordwijk, Holandia

Konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych, Noordwijk, Holandia

Event date: 2012-03-20 W dniach 20 - 23 marca 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych. Wydarzenie będzie promować i wspomagać dyskusję oraz wymianę doświadczeń i informacji między specjalistami z różnych dyscyplin inżynierii mechanicznej oraz społecznością zajmującą się testami środowiskowymi w kontekście opracowywania statków kosmicznych, ich montażu, integracji i weryfikacji. Program konferencji obejmie sesje plenarne, dyskusje przy okrągłych stołach i wystawę techniczną.…

Piąta międzynarodowa konferencja na temat telemedycyny, Innsbruck, Austria

Event date: 2012-02-15 W dniach 15-17 lutego 2012 r. w austriackim Innsbrucku odbędzie się piąta międzynarodowa konferencja na temat telemedycyny. Sektor ochrony zdrowia często wykorzystuje technologię, aby odpowiedzieć na aktualne potrzeby społeczeństwa. Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii komunikacyjnych w ogromnym stopniu ułatwiły wymianę informacji i przedsiębiorczość. Telemedycyna to nowo powstała dziedzina, w której usługi zdrowotne są przesyłane na duże odległości z wykorzystaniem takich technologii, jak wideokonferencje, Internet, „store-and-forward”, multimedia strumieniowe, technologie satelitarne czy komunikacja bezprzewodowa.…

50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów, Praga, Czechy

Event date: 2012-05-29 W dniach 29 - 31 marca 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się 50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów. Technologia obiektowa różni się od projektów tradycyjnych systemów, które oddzielają dane od przetwarzania. Podczas gdy dane i przetwarzanie są ze sobą naturalnie powiązane, gdyż oprogramowanie powoduje przetwarzanie danych przez komputer, tradycyjne podejście opiera się na projektowaniu baz danych w oderwaniu od procedur przetwarzania, wykorzystując często odmienne narzędzia modelowania i dokumentowania. Konferencja poświęcona będzie analizie nowych podejść do wszystkich aspektów technologii obiektowej i powiązanych z nią dziedzin.…

Tryby zmienności w systemie klimatycznym: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, Obergurgl, Austria

Event date: 2012-05-27 W dniach 27 maja - 1 czerwca 2012 r. w Obergurgl, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Tryby zmienności w systemie klimatycznym: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość". Obawy związane z trwającym ocieplaniem się klimatu wymuszają konieczność wypracowania gruntownej wiedzy na temat globalnych i regionalnych zmienności klimatu oraz prognozowania przyszłych zmian za pomocą modeli klimatycznych.…

Chemia, astronomia i fizyka H3+, Buckinghamshire, Wlk. Brytania

Event date: 2012-02-09 W dniach 9 i 10 lutego 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania odbędzie się wydarzenie pt. "Chemia, astronomia i fizyka H3+". H3+, inaczej wodór cząsteczkowy protonowany, kation trójwodorowy, to jeden z najbardziej rozpowszechnionych jonów we wszechświecie. Zachowuje stabilność dzięki niskiej temperaturze i gęstości w przestrzeni międzygwiazdowej i odgrywa kluczową rolę w astronomii, fizyce i chemii ze względu na swój elementarny charakter. Wydarzenie poświęcone będzie najnowszym osiągnięciom w astronomicznej, obserwacyjnej spektroskopii laboratoryjnej, kinetyce chemicznej i teoretycznemu poznawaniu H3+, a także upamiętnieniu setnej rocznicy jego odkrycia. Quality validation date: 2012-02-02…
Top