Tag Archives: stwami

Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-09-26 Dnia 26 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca, finansowanego ze środków unijnych projektu Enri-East (Wzajemna zależność tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej - narody między państwami wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej). Wydarzenie poświęcone będzie czterem głównym zagadnieniom badawczym projektu, prezentacjom wyników i praktycznych zaleceń w zakresie poniższych tematów: - samoorganizacja i społeczno-polityczna reprezentacja mniejszości etnicznych wzdłuż wschodnioeuropejskiego pogranicza; - ścieżki historyczne, wspólna pamięć, obecny status i oczekiwana dynamika społeczna podzielonych narodów w Europie Wschodniej; - wzajemna zależność tożsamości i kultur; - narody między państwami - z naciskiem na region bałtycki i szczególny przypadek Niemiec. W ramach projektu Enri-East prowadzono badania społeczno-etnicznych tożsamości wzdłuż wschodniej granicy Europy.…

"Końcowe podsumowanie projektu ERA-PRISM", Bruksela, Belgia

Event date: 2011-09-27 W dniach 27-28 września 2011 r. w Brukseli odbędzie się wydarzenie zatytułowane "Końcowe podsumowanie projektu ERA-PRISM". Wydarzenie, organizowane przez autorów projektu "Polityka na rzecz badań i innowacji w małych państwach członkowskich w celu podniesienia ich pozycji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej" (ERA-PRISM), będzie poświęcone wynikom projektu i ich implikacjom dla roli najmniejszych państw UE i ERA w europejskiej polityce badań i innowacji. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi odkryciami w dziedzinie odpowiednich ram finansowania, dokładności wskaźników i udoskonalania zasad zamówień w zakresie innowacji, a także z szerszymi kwestiami.…
Top