Tag Archives: tekstów

Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

Event date: 2011-11-18 Dnia 18 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego". Tłumaczenie automatyczne sterowane danymi jest coraz szerzej wykorzystywane przez społeczność naukową zajmującą się tłumaczeniem automatycznym. Pod względem jakości wyniki stają się coraz bardziej przydatne, zwłaszcza kiedy językiem docelowym jest angielski. Systemy tłumaczenia automatycznego sterowane danymi bazują na dwujęzycznych wyrównanych korpusach językowych, które są dużymi i ustrukturyzowanymi zestawami tekstów, wykorzystywanymi do analizy statystycznej i testowania założeń, sprawdzania wystąpień i zatwierdzania zasad językowych.…

Czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie, Singapur

Event date: 2011-12-14 W dniach 14 - 15 grudnia 2011 r. w Singapurze odbędzie się czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie. Języki naturalne są szeroko wykorzystywane jako narzędzia w komunikacji naukowej i zawodowej. Stanowią również przedmiot rosnącego zainteresowania wykorzystaniem technik przetwarzania języków naturalnych w celu udoskonalenia dostępu do informacji i ich integracji w biologii, medycynie, chemii, farmakologii, praktyce klinicznej oraz w dziedzinach pokrewnych.…

Drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych, Leuven, Belgia

Event date: 2012-05-06 W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Leuven, Belgia, odbędą się drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych. Odkrywanie koncepcji to obszar badań wykorzystujący techniki skupione na człowieku w celu zdobycia wglądu w struktury koncepcyjne, na których opierają się dane.…

Warsztaty nt. analizy semantycznej w portalach społecznościowych, Awinion, Francja

Event date: 2012-04-23 Dnia 23 kwietnia 2012 r. w Awinionie, Francja, odbędą się warsztaty nt. analizy semantycznej w portalach społecznościowych. Analiza semantyczna w portalach społecznościowych ma istotne znaczenie dla zrozumienia i funkcjonowania portali społecznościowych, interfejsów języka naturalnego i zachowania człowieka w takich miejscach jak sieć, środowiska e-nauczania czy wspólne platformy edukacyjne i internetowe.…
Top