Tag Archives: tematów

Konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych, Noordwijk, Holandia

Konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych, Noordwijk, Holandia

Event date: 2012-03-20 W dniach 20 - 23 marca 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja nt. konstrukcji statków kosmicznych i testów środowiskowych. Wydarzenie będzie promować i wspomagać dyskusję oraz wymianę doświadczeń i informacji między specjalistami z różnych dyscyplin inżynierii mechanicznej oraz społecznością zajmującą się testami środowiskowymi w kontekście opracowywania statków kosmicznych, ich montażu, integracji i weryfikacji. Program konferencji obejmie sesje plenarne, dyskusje przy okrągłych stołach i wystawę techniczną.…

Konferencja na temat inteligentnej analizy danych, Porto, Portugalia

Event date: 2011-10-29 W dniach 29-31 października 2011 r. w Porto odbędzie się konferencja na temat inteligentnej analizy danych. Inteligenta analiza danych jest dziedziną, która ułatwia porządkowanie dużych ilości danych. Pozwala ona, na przykład, na tworzenie prostych agregacji, ogólnych wzorców i regularności, które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać niewykryte. Uczestnicy konferencji będą analizowali szereg metod modelowania i analizy, ze szczególnym uwzględnieniem systemów komputerowych typu end-to-end.…

Piąta międzynarodowa konferencja nt. transformacji modeli, Praga, Czechy

Event date: 2012-05-28 W dniach 28 - 29 maja 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się piąta, międzynarodowa konferencja nt. transformacji modeli. Modelowanie to kluczowy element w redukowaniu złożoności systemów oprogramowania w czasie ich opracowywania i konserwacji. Transformacje modeli mają zasadnicze znaczenie dla podniesienia rangi modeli z elementów dokumentacyjnych do najwyższej klasy artefaktów w procesie programowania. Badania nad transformacją modeli obejmują podstawy, semantykę, mechanizmy konstrukcyjne oraz właściwości transformacji, jej języki, techniki i narzędzia.…

"Międzynarodowe warsztaty nt. tworzenia klastrów danych o dużej wymiarowości", Neapol, Włochy

Event date: 2012-05-15 W dniu 15 maja 2012 r. we włoskim Sorrento odbędą się "Międzynarodowe warsztaty nt. tworzenia klastrów danych o dużej wymiarowości". Jednym z największych obecnie problemów związanych z technikami uczenia maszynowego jest wymiarowość zbiorów danych. W wielu zastosowaniach wobec realnych problemów dane mogą pochodzić z dowolnego źródła z zakresu od kilkudziesięciu do wielu tysięcy wymiarów. Takie wielowymiarowe przestrzenie danych są często spotykane w takich dziedzinach, jak medycyna i biologia, gdzie technologia może jednorazowo wygenerować dużą liczbę pomiarów.…

Piąte warsztaty nt. altymetrii obszarów przybrzeżnych, San Diego, USA

Event date: 2011-10-16 W dniach 16 - 18 października 2011 r. w San Diego, USA, odbędą się piąte warsztaty nt. altymetrii obszarów przybrzeżnych. Satelitarne dane altymetryczne są na ogół wykorzystywane w badaniach cyrkulacji przybrzeżnej. W ujęciu historycznym korzystanie z danych w strefach przybrzeżnych jest często ograniczone ze względu na problemy techniczne takie jak oddziaływanie kontynentalne (które utrudnia korektę radiometryczną), rozdzielczość korekt geofizycznych (wysoka częstotliwość zmian poziomu morza powiązana z pływami i oddziaływaniem ciśnienia atmosferycznego), niepewność co do średniego poziomu morza oraz niska rozdzielczość przestrzenna i czasowa. Aczkolwiek prowadzone są obecnie badania nad przetwarzaniem danych dla celów przybrzeżnych, a nowe projekty satelitarne będą dążyć do wypracowania lepszego opisu przestrzennego powierzchni morskiej. W wydarzeniu wezmą udział strony zainteresowane altymetrią satelitarną stref przybrzeżnych, aby dyskutować nad szeregiem tematów, począwszy od przetwarzania danych, przez pojawiające się aplikacje po nowe technologie. Quality validation date: 2011-08-03…
Top