Tag Archives: Uczestnicy

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Światowy szczyt zdrowia 2011, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 26 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Światowy szczyt zdrowia". Wydarzenie zgromadzi interesariuszy z branży medycznej, naukowców, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych, aby omówić problemy, przed którymi stanie medycyna i systemy opieki zdrowotnej w kolejnej dekadzie i później.…

Konferencja na temat inteligentnej analizy danych, Porto, Portugalia

Event date: 2011-10-29 W dniach 29-31 października 2011 r. w Porto odbędzie się konferencja na temat inteligentnej analizy danych. Inteligenta analiza danych jest dziedziną, która ułatwia porządkowanie dużych ilości danych. Pozwala ona, na przykład, na tworzenie prostych agregacji, ogólnych wzorców i regularności, które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać niewykryte.…

Nowe możliwości badań nad lekami w Europie, Kraków, Polska

Event date: 2011-11-12 Dnia 12 listopada 2011 r. w Krakowie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe możliwości badań nad lekami w Europie". Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) i dowiedzieć się więcej o udziale w projekcie.…

Konferencja zamykająca projekt SELUSI, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-07 W dniach 6-7 października w Brukseli odbędzie się konferencja zamykająca projekt SELUSI. Organizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków UE projekt "Przedsiębiorcy społeczni jako główni użytkownicy innowacji w zakresie usług" (SELUSI). Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wnioskami z projektu oraz nowymi koncepcjami dotyczącymi przedsiębiorców społecznych.…

Drugi światowy kongres nt. oddziaływania na mitochondria, Berlin, Niemcy

Event date: 2011-10-20 W dniach 20 i 21 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się drugi światowy kongres nt. oddziaływania na mitochondria. W biologii komórek mitochondria to narządy wewnątrzkomórkowe otoczone błoną. Odgrywają one kluczową rolę w procesie starzenia się i wzrostu, co czyni je atrakcyjnym celem w ramach strategii podawania leków i przeciwutleniaczy.…
Top