Tag Archives: wno

Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wszechobecnej współpracy i portali społecznościowych, Lugano, Szwajcaria

Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wszechobecnej współpracy i portali społecznościowych, Lugano, Szwajcaria

Event date: 2012-03-19 W dniach od 19 do 23 marca 2012 r. w Lugano, Szwajcaria, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wszechobecnej współpracy i portali społecznościowych. Szybki rozwój społeczności internetowych prowadzi do nowych trendów w kontaktach osobistych. Platformy internetowe przyciągają obecnie rzesze użytkowników.…

Międzynarodowe sympozjum nt. jonotropowych receptorów glutaminianu, Walencja, Hiszpania

Event date: 2012-02-16 W dniach 16 - 17 lutego 2012 r. w Walencji, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. jonotropowych receptorów glutaminianu". Jonotropowe receptory glutaminianu (iGluRs) są kanałami kationowymi bramkowanymi ligandem, które aktywują się w reakcji na wiązanie glutaminianu, głównego neuroprzekaźnika pobudzającego u ssaków.…

Współczesna era helio- i asterosejsmologii, Obergurgl, Austria

Event date: 2012-05-20 W dniach 20 - 25 maja 2012 r. w Obergurgl, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Współczesna era helio- i asterosejsmologii". Heliosejsmologia i asterosejsmologia to dziedziny poświęcone badaniu wnętrza Słońca i gwiazd. Poznanie fizyki wnętrza Słońca ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia dynama solarnego.…

Granice materiałów – spintronika, Sztrasburg, Francja

Event date: 2012-05-13 Dnia 13 maja 2012 r. w Sztrasburgu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Granice materiałów - spintronika". Spintronika to nowo powstała technologia, która zajmuje się wewnętrznym spinem elektronu i powiązanym z nim momentem magnetycznym, obok elementarnego ładunku elektronu, w przyrządach półprzewodnikowych.…

E-zdrowie i równość w społecznościach zdrowotnych na świecie, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-12-15 Dnia 16 grudnia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "E-zdrowie i równość w społecznościach zdrowotnych na świecie". Chociaż funkcjonuje wiele definicji, termin e-zdrowie często odnosi się do świadczenia usług opieki zdrowotnej przez Internet w formie wideokonferencji, czatu lub innej aplikacji sieciowej.…
Top