Tag Archives: zwykle

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

Event date: 2011-10-31 W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego. Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu.…

Szóste międzynarodowe warsztaty nt. dopasowywania ontologii, Bonn, Niemcy

Event date: 2011-10-23 W dniach 23 - 24 października 2011 r. w Bonn, Niemcy, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. dopasowywania ontologii. Dopasowywanie pojęć ontologicznych to kluczowa funkcja umożliwiająca kompatybilność sieci semantycznej oraz użyteczna taktyka w niektórych, klasycznych zadaniach integracji danych z problemem heterogeniczności semantycznej. Ontologia zwykle zapewnia słownik opisujący dziedzinę zainteresowania oraz specyfikację znaczenia terminów wykorzystanych w słowniku.…

Piąta konferencja poświęcona postępom w zwalczaniu aspergilozy, Stambuł, Turcja

Event date: 2012-01-26 W dniach 26-28 stycznia 2012 r. w Stambule, w Turcji odbędzie się piąta konferencja poświęcona postępom w zwalczaniu aspergilozy. Aspergillus (kropidlak) to rodzaj grzyba, którego zarodniki znajdują się w powietrzu, nie wywołując jednak zwykle chorób. Jednak osoby o osłabionej odporności mogą być narażone na zakażenie kropidlakiem.…

13. europejskie warsztaty nt. generowania języków naturalnych, Nancy, Francja

Event date: 2011-09-28 W dniach od 28 do 31 września 2011 r. w Nancy, Francja, odbędą się 13. europejskie warsztaty nt. generowania języków naturalnych. Generowanie języków naturalnych (NLG) to dziedzina zajmująca się derywacją spójnych naturalnych tekstów na podstawie pozajęzykowej reprezentacji informacji, zwykle baz danych lub źródeł wiedzy.…
Top