Tag Archives: zyka

Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

Event date: 2011-11-18 Dnia 18 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Wykorzystywanie informacji lingwistycznych do hybrydowego tłumaczenia automatycznego". Tłumaczenie automatyczne sterowane danymi jest coraz szerzej wykorzystywane przez społeczność naukową zajmującą się tłumaczeniem automatycznym. Pod względem jakości wyniki stają się coraz bardziej przydatne, zwłaszcza kiedy językiem docelowym jest angielski. Systemy tłumaczenia automatycznego sterowane danymi bazują na dwujęzycznych wyrównanych korpusach językowych, które są dużymi i ustrukturyzowanymi zestawami tekstów, wykorzystywanymi do analizy statystycznej i testowania założeń, sprawdzania wystąpień i zatwierdzania zasad językowych.…

Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii złożonych systemów komputerowych, Paryż, Francja

Event date: 2012-05-29 W dniach 18 - 20 lipca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii złożonych systemów komputerowych". Nowe systemy pracujące w czasie rzeczywistym zyskują coraz bardziej złożone architektury ze względu na złożoność wielu niezależnych cech, którymi muszą zarządzać.…

Czwarte międzynarodowe warsztaty na temat optymalizacji w uczeniu się maszyn, Granada, Hiszpania

Event date: 2011-12-16 Czwarte międzynarodowe warsztaty na temat optymalizacji w uczeniu się maszyn odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2011 r. w Granadzie. Uczenie maszynowe jest związane z projektowaniem i tworzeniem algorytmów, które umożliwiają komputerom rozwijanie zachowań w oparciu o indukcyjną inferencję i dane pochodzące z obserwacji.…

Drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych, Leuven, Belgia

Event date: 2012-05-06 W dniach 6 - 10 maja 2012 r. w Leuven, Belgia, odbędą się drugie warsztaty nt. odkrywania koncepcji w nieustrukturyzowanych danych. Odkrywanie koncepcji to obszar badań wykorzystujący techniki skupione na człowieku w celu zdobycia wglądu w struktury koncepcyjne, na których opierają się dane.…

Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych, Awinion, Francja

Event date: 2012-04-24 Dnia 24 kwietnia 2012 r. w Awinionie, Francja, odbędą się warsztaty pt. "Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych". Nauki społeczne i humanistyczne oraz problematyka dziedzictwa kulturowego wzbudzają coraz większe zainteresowanie naukowców, którzy opracowują metody w zakresie porządkowania danych, przypisów semantycznych, inteligentnych zapytań, łączenia, odkrywania i wizualizacji. Technologia języka ma istotną rolę do odegrania w tych procesach.…
Top